COACH|GASTSPREKER

zet uw vermogen écht op de rails 

She will want to understand - at least in general terms - what is being done with her money and why.

Benjamin Graham, The Intelligent Investor, 1949

 

Bij Pure Value Capital stellen we vast dat menig particuliere belegger niet weet wat er concreet met zijn/haar vermogen gebeurt en waarom. Vaak primeren de korte termijn commerciële belangen ten koste van het rendement voor de onbewuste cliënt en heerst de irrelevante waan van de dag (Brexit, Trump, Mario & Luigi, China,…).

 

Indien u echt wenst te begrijpen welke principes belangrijk zijn bij het succesvolle beheer van uw aandelenvermogen, kan u PROF. DR. Steven De Klerck vragen om op te treden als coach of als gastspreker. Op basis van vijf tijdloze beleggingsprincipes - ondersteund met eigen onderzoek - zet Steven uw vermogen op de rails voor de komende jaren.

Na één sessie weet u welke elementen belangrijk zijn voor de succesvolle groei van uw vermogen en welke informatie u perfect kan negeren. Uw vermogen zal niet langer het lijdend voorwerp zijn van onwetendheid en emoties (angst en hebzucht). Uw vermogen zal daarentegen écht op de rails staan met rendementen die u tot op heden nooit voor mogelijk had gehouden.

 

Voor meer informatie, kan u Steven contacteren. Presentaties als gastspreker worden strikt beperkt tot beleggers die het beheer van hun vermogen echt ter harte nemen.

Op de hoogte blijven van onze updates kan via onderstaand formulier.

Belgium office
Kasteel van Saffelberg
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
Belgium

Download our latest fact sheet
30 June 2020
 
Pure Value Capital is registered with the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxembourg.
 
Access to and the use of this website is subject to the following disclaimer.

Head Office
Pure Value Capital Partners
rue d'Anvers 37
L-1130 Luxembourg
Luxembourg