• Steven

0% instapkosten, 0% beheersvergoeding, 0% uitstapkosten

Bijgewerkt: 13 apr 2019Vorige week plaatste de Chief Strategist van Keytrade Bank, Geert Van Herck, een artikel van de Financial Times met als titel “World’s biggest pension scheme overhauls fee structure” op LinkedIn. In lijn met diverse andere artikels over de voorbije maanden voorspelt het FT artikel een toenemende verschuiving van vaste beheersvergoedingen richting prestatiegebonden vergoedingen binnen de fondsenindustrie.


Van bij het begin kozen we bij Pure Value Capital zeer bewust voor een feestructuur gekenmerkt door 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding, 0% uitstapkosten en bijgevolg uitsluitend een prestatiegebonden vergoeding mét high-water mark. De reden lag en ligt voor de hand. Een dergelijke feestructuur creëert een zeer sterke overeenkomst tussen de belangen van de beheerders en de belangen van cliënt-investeerders. Pure Value Capital genereert als beheerder immers uitsluitend inkomsten op voorwaarde dat cliënt-investeerders consistent sterke lange termijn rendementen op het beheerde vermogen realiseren. Er is met andere woorden geen enkele omstandigheid waarbij het heads-I-win (voor de beheerder), tails-you-lose (voor de cliënt-investeerder) principe zich voordoet. Bij vermogensbeheer op basis van een vaste beheersvergoeding domineert in belangrijke mate het maximaliseren van de activa onder beheer – ongeacht de fundamentele risico’s die cliënt-investeerders op een bepaald moment lopen.


De zuiver prestatiegebonden feestructuur van Pure Value sluit ook naadloos aan bij de wijze waarop we communiceren met onze cliënt-investeerders, zijnde in termen van waarderingen. Op een moment dat wereldwijde aandelenmarkten begin januari 2018 na één maand 5 tot 7% hoger noteerden en vanuit historisch perspectief extreem hoge waarderingen bereikten, gaven deze waarderingen zowel aan ons als onze cliënt-investeerders het signaal dat enige voorzichtigheid geboden was. Met een prestatiegebonden vergoeding denkt een beheerder duidelijk twee keer na vooraleer in voornoemde omstandigheden zijn of haar assets under management op korte termijn te trachten maximaliseren.


Geert Van Herck stelde zich de vraag of de trend richting prestatiegebonden feestructuren het begin van het einde van de fondsenindustrie zou kunnen betekenen. Zoals het FT artikel aangeeft, resulteert een zuiver prestatiegebonden vergoeding in een hoge volatiliteit van inkomsten voor de desbetreffende beheerder. Het high-water mark principe maakt bovendien dat de beheerder één tot meerdere magere jaren tegemoet kan gaan. Vermogensbeheerders met veel vaste kosten zullen zich bijgevolg genoodzaakt voelen om kostefficiënter te gaan werken. Toch betekent de introductie van een andere prijsstructuur niet noodzakelijk het einde van een sector. Integendeel.


Voor meer informatie omtrent onze feestructuur verwijzen we graag naar onze prospectus.Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.


0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven