• Steven

10 vaak gestelde vragen omtrent Pure Value CapitalHieronder geven we een overzicht van antwoorden op vaak gestelde vragen door bezoekers van onze website.

Wat verstaan jullie bij Pure Value Capital onder fundamenteel veilige aandelen? Vanwaar deze keuze?

Als lange termijn belegger is het cruciaal dat je vermogen a) beschermd wordt tegen inflatie en b) gepositioneerd wordt voor sterke reële vermogenswinsten. Reëel = na inflatie. Om beide doelstellingen te realiseren opteren we bij Pure Value voor fundamenteel veilige aandelen. Dit zijn ondernemingen met een laag waarderingsrisico en een laag tot gemiddeld kredietrisico. In mensentaal betekent een laag waarderingsrisico dat je als belegger niet ‘te veel’ betaalt voor de ondernemingen in verhouding tot het eigen vermogen en/of de winsten. Eind maart 2019 bedragen de koers-boekwaarde en de koers-winstverhouding van de portefeuille bijvoorbeeld respectievelijk 0,72 en 9,38. Een laag tot gemiddeld kredietrisico betekent dat de ondernemingen voldoende sterke fundamenten hebben om een economische storm te doorstaan. Het betreft hier bijgevolg rendabele ondernemingen met een sterk eigen vermogen en beperkte financiële schulden. De gemiddelde solvabiliteit van onze portefeuille bedraagt doorgaans 60%; de nettoschuldgraad ligt rond de 10%. We raden beleggers aan om deze oefening ook te maken voor hun eigen aandelenportefeuille.


Fundamenteel veilige ondernemingen creëren bovendien ook een groot psychologisch voordeel. Dankzij de solide fundamenten van de ondernemingen in onze portefeuille ontstaat er tijdens correcties automatisch een verschuiving richting de relevante onderliggende waarderingen. De solide ondernemingen kunnen dankzij de correctie immers opgepikt worden tegen nog lagere waarderingen. Op deze manier wordt de gevreesde neerwaartse volatiliteit in traditionele beleggingsprofielen omgevormd tot een opportuniteit in plaats van een risico.


Hoe positioneert Pure Value zich op het continuüm actief beleggen - passief beleggen?

Bij Pure Value Capital doen we aan beschermend beleggen in de traditie van Benjamin Graham via een focus op fundamenteel veilige ondernemingen met bovenvermelde doelstellingen: a) je vermogen beschermen tegen inflatie over een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar en b) je vermogen positioneren voor sterke reële vermogenswinsten. Perioden zoals 2000-2010 waarbij de aandelenmarkten een negatief reëel rendement realiseerden en de gemiddelde aandelenbelegger zijn koopkracht zag dalen, vermijden we net via een focus op fundamenteel veilige aandelen.

Kunnen jullie de feestructuur bijkomend toelichten?

Pure Value Capital hanteert een feestructuur van 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding en 0% uitstapkosten. Als beheerders van het fonds brengen we enkel een vergoeding in rekening die volledig afhangt van het rendement op jaarbasis. Deze variabele vergoeding bedraagt 20% boven een minimaal rendement van 4% op jaarbasis met high-water mark. Indien het fonds een rendement van bijvoorbeeld 2% over een kalenderjaar realiseert, betaalt de belegger geen vergoeding. Indien het fonds een rendement van 8% over een kalenderjaar realiseert, betekent dit een prestatiegebonden vergoeding van 0,8% = (8%-4%)*20% voor dat jaar. Uiteraard hanteren we bij de berekening van de prestatiegebonden vergoeding een high-water mark. Een high-water mark is de hoogste waarde die het fonds ooit bereikt heeft op het einde van een kalenderjaar. De prestatiegebonden vergoeding wordt uitsluitend in rekening gebracht indien op het einde van een volgend kalenderjaar de waarde van het fonds 4% hoger ligt dan het high-water mark. De beheerders ontvangen bijgevolg uitsluitend een vergoeding indien het vermogen van onze beleggers consistent stijgt doorheen de tijd. Er is bijgevolg geen enkele omstandigheid waarbij de beheerders een vergoeding ontvangen zonder dat het vermogen van onze beleggers er significant op vooruit gaat. Een best uitzonderlijk "offer" in de fondsenwereld.

Wat is de filosofie onderliggende deze feestructuur?

De filosofie onderliggende de feestructuur ligt perfect in lijn met onze doelstellingen om: a) de waarde van het vermogen van onze beleggers in reële termen over perioden van 7 tot 10 jaar te beschermen en b) hun vermogen te positioneren voor sterke (reële) vermogenswinsten. Alleen indien we deze doelstellingen realiseren, ontvangen we als beheerders een variabele vergoeding.

Ontvangen de beheerders van Pure Value een vaste periodieke vergoeding uit het fonds?

De beheerders van het fonds ontvangen geen enkele vaste vergoeding of verloning uit het fonds. De enige vergoeding is volledig afhankelijk van het gerealiseerde rendement over een kalenderjaar.

Zijn jullie als beheerders ook belegd in het Pure Value Capital fonds?

Een groot deel van het financiële vermogen van de beheerders is belegd in het Pure Value Capital fonds. Het Pure Value Capital fonds staat bovendien in voor quasi het volledige aandelenvermogen van de beheerders.

Met welke partners werkt Pure Value samen?

De Zwitserse bank UBS in Luxemburg treedt op als bewaarder. De administratie van het fonds wordt verzorgd door Northern Trust Global Services Luxemburg. De jaarlijkse audit van het fonds gebeurt door de auditor Grant Thornton Audit Luxemburg. Op juridisch vlak wordt Pure Value Capital bijgestaan door het Luxemburgse advocatenkantoor Kaufhold & Reveillaud.

Hoe kan ik als goed geïnformeerde belegger de waarde van mijn participatie in het Pure Value Capital fonds opvolgen?

Inschrijven in het Pure Value Capital fonds kan uitsluitend als goed geïnformeerde belegger via een erkende financiële instelling in België of Luxemburg. De definitie van een goed geïnformeerde belegger of in het Engels een “well-informed investor” vinden beleggers in onze prospectus. De waarde van uw participatie in het Pure Value Capital fonds volgt u vervolgens op kwartaalbasis op via uw eigen effectenrekening bij uw eigen bank of vermogensbeheerder.

Vanwaar de communicatie in termen van waarderingen?

Zeer weinig beleggers zijn in staat om op een rationele manier om te gaan met de (neerwaartse) fluctuaties op de aandelenmarkten. Het resultaat: ze kopen steevast hoog en krijgen schrik bij dalende koersen. Een mooi voorbeeld in dit verband was het 4de kwartaal 2018. De oplossing bestaat er in beleggers te laten denken en handelen in termen van waarderingen. Op periodieke basis communiceren we de koers-boekwaarde van onze modelportefeuille. Inschrijven op deze updates kan onderaan op de home pagina van onze website.

Wat zijn jullie belangrijkste ambities?

Bij Pure Value Capital hebben we drie belangrijke ambities:

a) Het vermogen van onze beleggers beschermen tegen inflatie over een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar.

b) Het realiseren van sterke reële lange termijn rendementen.

c) Onze beleggers leren denken en handelen in termen van waarderingen.

De belangrijkste uitdaging hierbij ligt op educatief vlak en bestaat er in goed geïnformeerde particuliere beleggers op een assertieve wijze leren omgaan met aandelenbeleggingen. Een assertieve financiële attitude vereist een sterk historisch en psychologisch inzicht. In dit verband organiseren we periodiek educatieve presentaties voor goed geïnformeerde beleggers op het Kasteel van Saffelberg. Inschrijven kan hier. Binnen Pure Value ontwikkelden we tevens een fundamenteel beleggersprofiel dat beleggers in staat stelt hun vermogen met kennis van zaken voor de komende jaren op de rails te zetten. In de zomer van 2019 komen we verder met diverse online initiatieven, waaronder een Master Class rond The Intelligent Investor. Op de hoogte blijven van deze updates kan ook via onze webpagina. Tot slot publiceren we dit jaar een uitermate interessante studie.

Heeft u nog een andere vraag of vragen voor ons? Laat het ons weten. Indien uw vraag vaak terugkomt, voegen we ze graag toe aan bovenstaande lijst.

Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven