• Steven

De fundamenten van fundamenteel veilig beleggen

Bijgewerkt: 3 dec 2019In oktober 2016 introduceerden we met Pure Value het concept van ‘fundamenteel veilig’ beleggen. Om dit concept te doorgronden, dienen we terug te grijpen naar een viertal elementen uit The Intelligent Investor door Benjamin Graham (1949). Vooreerst is er de doelstelling van fundamenteel veilig beleggen. Deze doelstelling vloeit voort uit de definitie van een belegging volgens Graham.


“An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative.


Een fundamenteel veilige belegger streeft aldus naar het beschermen van het belegde vermogen - met name in reële termen - en een aantrekkelijk rendement. De bescherming van het belegde vermogen wordt hierbij geïnterpreteerd vanuit een fundamenteel perspectief, zijnde met een focus op de fundamentele kenmerken (waardering, winstgevendheid, rendabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit,…) van de ondernemingen in portefeuille.


Teneinde de doelstelling van de bescherming van het belegde vermogen te realiseren, dient een belegger derhalve voorzichtig te zijn met ondernemingen van lage kwaliteit en/of ondernemingen die noteren tegen hoge waarderingen. Het zijn namelijk dit type ondernemingen die volgens Graham periodiek aanleiding geven tot permanente of lange termijn vermogensverliezen.


“Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions. … It is then, also, that common stocks of obscure companies can be floated at prices far above the tangible investment, on the strength of two or three years of abnormally large profits.


Bovenstaande definitie en inzicht werden zonder meer beïnvloed door de dramatische ervaringen over de periode 1929-1932, een periode waarin de Dow Jones een daling van 90% optekende.


De fundamenteel veilige belegger legt bijgevolg de nadruk op kwaliteitsvolle ondernemingen gekocht tegen lage waarderingen. Deze kenmerken garanderen dat permanente of lange termijn vermogensverliezen in belangrijke mate worden vermeden en een aantrekkelijk rendement wordt gerealiseerd. Het weze opgemerkt dat de implementatie zowel op een passieve (the defensive investor) als een actieve (the enterprising investor) wijze kan gebeuren. In het geval van een meer passieve benadering waakt de belegger er over dat hij voorzichtig wordt wanneer de gehele aandelenmarkt vanuit een historisch oogpunt hoge tot zeer hoge waarderingen bereikt, een waarschuwing die we talloze malen terugvinden in The Intelligent Investor:


“The buyer of common stocks must assure himself that he is not making his purchases at a time when the general market level is a definitely high one, as judged by established standards of common-stock values.


Het feit dat de bescherming van het belegde vermogen geïnterpreteerd wordt vanuit een fundamenteel perspectief impliceert dat korte termijn koersschommelingen geen risico vormen voor de fundamentele belegger. Beleggen is een lange termijn werkwoord. Graham (1949) verwoordt het als volgt:


“We apply the concept of risk solely to a loss of value which either (a) is realized through actual sale or (b) is ascertained to be caused by a significant deterioration in the company’s position. Many common stocks do involve risks of such deterioration. But it is our thesis that a properly executed group investment in common stocks does not carry any substantial risk of this sort and that therefore it should not be termed risky merely because of the element of price fluctuation.


Het bovenstaande inzicht maakt duidelijk dat Grahams visie op beleggingsrisico tegengesteld is aan de visie op risico geïntroduceerd in de academische literatuur sedert het begin van de jaren 1950.


Daar waar menig belegger in staat is om te gaan met korte termijn koersfluctuaties, is dit minder het geval voor omvangrijke correcties. Beleggers verliezen wel eens de spreekwoordelijke pedalen wanneer ze geconfronteerd worden met dalingen van 25 tot 50%. In dergelijke omstandigheden biedt het concept van fundamenteel veilig beleggen belangrijke psychologische ondersteuning voor onze belegger. Zoals Graham aangeeft in bovenstaande en onderstaande quote blijven de fundamenten van een gediversifieerde groep van fundamenteel veilige ondernemingen in zeer hoge mate intact tijdens economisch en/of financieel moeilijke perioden.


“In a well-defined bear market many sound common stocks sell temporarily at extraordinarily low prices. It is possible that the investor may then have a paper loss of fully 50 per cent on some of his holdings, without any convincing indication that the underlying values have been permanently affected.


Het fundamenteel veilige karakter van de portefeuille zorgt er verder voor dat de belegger correcties gaat beschouwen als een opportuniteit om fundamenteel veilige ondernemingen op te pikken tegen lagere waarderingen en hogere toekomstige rendementen.Bovenstaande uiteenzetting maakt duidelijk dat het concept van fundamenteel veilig beleggen zorgt voor een heldere beleggingsdoelstelling, een objectieve manier van aandelenselectie op basis van de boekhoudkundige staten, een fundamenteel-gebaseerde, tegendraadse visie op de notie van beleggingsrisico en tot slot de gewenste psychologische ondersteuning biedt.


De strikte toepassing van het concept van fundamenteel veilig beleggen resulteerde over de periode oktober 2016 - september 2019 in een totaal rendement van +29,4% voor onze beleggers. Pure Value Capital staat uitsluitend open voor goed geïnformeerde beleggers.


Bij interesse ontvangen Christophe en ik u graag op onze kantoren op het Kasteel van Saffelberg voor een uitgebreid woordje uitleg.Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven