• Steven

Drie jaar FUNDAMENTEEL VEILIG beleggen
Drie jaar terug – op 3 oktober 2016 – stelden we bij Pure Value de eerste fundamenteel veilige aandelenportefeuille samen en plaatsten we de eerste aandelenorders. Van bij het begin hanteren we als beheerders van het fonds twee belangrijke doelstellingen: a) het streven naar een maximale bescherming van het reële lange termijn vermogen van onze beleggers en b) het realiseren van aantrekkelijke lange termijn rendementen. An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return. (Graham, 1949) Beide doelstellingen trachten we te realiseren via vier kernpijlers. De strikte toepassing van deze pijlers resulteerde over de voorbije drie jaar in een totaal rendement voor onze beleggers van +29,4%. Een overzicht.


FUNDAMENTEEL VEILIGE ondernemingen

Indien je “fundamenteel veilig” opzoekt op Google.com kom je automatisch terecht bij Pure Value Capital. Fundamenteel veilig duidt op de solide fundamenten van onze wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille. Voor de circa 25-40 ondernemingen in portefeuille streven we naar een gemiddelde solvabiliteit van 60% en een gemiddelde nettoschuldgraad lager dan 10% (benevens diverse andere fundamentele kenmerken) … en dit bij een lage tot zeer lage waardering. Steevast hanteren we een mix van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De meeste beleggers voelen intuïtief aan dat hun vermogen hierdoor in hoge mate beschermd is tegen permanente en/of lange termijn vermogensverliezen. Dit intuïtief aanvoelen bevestigden we onlangs in deze studie. Het gros van het academisch onderzoek geeft bovendien aan dat fundamenteel veilige ondernemingen een hoger rendement realiseren in vergelijking met fundamenteel onveilige ondernemingen. Het margin-of-safety principe als the secret of sound investment (Graham, 1949). Een focus op fundamenteel veilige ondernemingen zorgt bijgevolg voor a) een maximale bescherming van uw reële lange termijn vermogen en b) academisch onderbouwde sterke lange termijn rendementen.

Trage communicatie op kwartaalbasis

Quasi alle professionele beleggers beschouwen dagelijkse liquiditeit als een absolute must. We tend to disagree, strongly! Bij Pure Value Capital zien we dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse liquiditeit immers als één van de belangrijkste oorzaken van het potentiële verlies aan zelf-controle, zowel bij professionele als bij particuliere beleggers. Zelf-controle betreft de capaciteit vanwege de belegger om zichzelf te beschermen tegen impulsieve, emotionele handelingen. Once you have ordinary intelligence, what you need is the temperament to control the urges that get other people into trouble in investing. (Buffett, 1999) Hoe vaker je echter als belegger blootgesteld wordt aan rendementen, met name negatieve rendementen, hoe groter de kans dat je je zelf-controle verliest en emoties de overhand nemen. Teleurstellende rendementen zijn het gevolg. Bij Pure Value Capital kiezen we er bijgevolg voor om één keer om de drie maanden de Net Asset Value van het fonds te communiceren naar onze beleggers. In het licht van 1) de fundamenteel veilige en zeer stabiele kenmerken van de portefeuille en 2) een beleggingshorizon van 7 tot 10 jaar beoordelen we deze frequentie als meer dan voldoende.


Communicatie in termen van waarderingen

De fundamentele veilige ondernemingen en de trage communicatie creëren voor onze beleggers een uitstekend psychologisch raamwerk om hun emoties te controleren, hun lange termijn focus te stimuleren en … te denken en handelen in termen van waarderingen. He, the investor, must deal in values, not in price movements. (Graham, 1949) Elke belegger – ervaren en onervaren – beseft immers dat (significant) lagere waarderingen zorgen voor interessante koopopportuniteiten, hogere huidige dividendrendementen en hogere toekomstige rendementen. De koers-boekwaarde van de modelportefeuille verschijnt bijgevolg steeds als eerste item in onze Fact sheet. De communicatie in termen van waarderingen is derhalve een bijkomend instrument om het vermogen van onze beleggers op de rails te houden. U kan zich als belegger inschrijven op deze kwartaalupdates via onze website.

0% instap, 0% beheersvergoeding, 0% uitstap

Beleggers bij Pure Value genieten van een unieke feestructuur met 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding, 0% uitstapkosten en uitsluitend een prestatiegebonden vergoeding van 20% boven een minimumrendement van 4% op jaarbasis met high-water mark. Deze keuze houdt in dat de beheerders van het fonds uitsluitend een vergoeding ontvangen op voorwaarde dat onze beleggers een significante vermogensgroei realiseren doorheen de tijd. Zoals we reeds drie jaar terug schreven: uniek in België. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds het geval.

De strikte toepassing van bovenstaande pijlers resulteerde over de voorbije drie jaar in een totaal rendement van +29,4% voor onze beleggers.

Bij interesse ontvangen Christophe en ik u graag op onze kantoren op het Kasteel van Saffelberg voor een woordje uitleg.


Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven