• Steven

Fundamentele veiligheid brengt psychologische veiligheid én hogere rendementen

Bijgewerkt: 13 apr 2019Tijdens de presentaties van de kenmerken van het Pure Value Capital fonds leggen we steevast de nadruk op de sterke fundamentele karakteristieken van zowel de geselecteerde individuele aandelen als de gehele aandelenportefeuille. Op dit moment ligt de gemiddelde solvabiliteit van de aandelen in onze portefeuille net boven de 60%. De nettoschuldgraad ligt onder de 6%. Naar beleggers toe creëren we hiermee de noodzakelijke psychologische veiligheid of gemoedsrust teneinde op een zo verstandig mogelijke wijze om te gaan met koersbewegingen.


Onze ervaring leert dat deze focus op fundamentele veiligheid echt noodzakelijk is. Vooreerst verliest menig belegger tijdens opgaande beursfasen stelselmatig het belang van de financiële gezondheid van ondernemingen uit het oog. Het realiseren van snelle beurswinsten primeert. Benjamin Graham (1949) verwoordt het in The Intelligent Investor als volgt. “During a sustained bull movement, when it is easy to make money by simply swimming with the speculative tide, the investor will gradually lose interest in the quality and the value of the securities he is buying and become more and more engrossed in the fascinating game of beating the market.


Ten tweede sluipt er tijdens perioden van dalende markten altijd onzekerheid in het denk- en beslissingsproces van quasi elke belegger, zowel particuliere als professionele beleggers. Deze onzekerheid vertaalt zich naderhand in angst om een groot deel van het (beheerde) vermogen te verliezen. De angst duwt de belegger – op het verkeerde moment – uit de markt. In een recent artikel tonen Hsu et al. (2016) aan dat de gemiddelde fondsbelegger 2 procent (!) rendement op jaarbasis overboord gooit ten gevolge van verkeerde timing beslissingen.


Tijdens beurscorrecties zijn het bovendien vaak de ondernemingen met de zwakste fundamenten die de grootste koersdalingen optekenen. “Observation over many years has taught us that the chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions.” De overenthousiaste belegger in ondernemingen met zwakke fundamenten blijft vaak ontgoocheld en verbitterd achter met omvangrijke verliezen.


Door een voortdurende focus op veilige fundamenten voorkomen we binnen het Pure Value Capital fonds deze problemen. Het dwingt ons om als beheerders op elk moment - ook tijdens euforische beursperioden - voor onze beleggers een fundamenteel veilige aandelenportefeuille aan te houden. Tevens groeit bij onze beleggers het besef dat tijdens correcties de fundamenteel solide ondernemingen in hun portefeuille goedkoper en bijgevolg vanuit een toekomstig rendementsperspectief aantrekkelijker geworden zijn. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van destructieve onzekerheid en angst naar een rationele én winstgevende blik op waarderingen en het goedkoop oppikken van solide ondernemingen. Op deze manier slaagt Pure Value Capital er voor zijn of haar beleggers in om fundamentele veiligheid te vertalen in psychologische veiligheid én hogere rendementen.


Hsu et al., Timing Poorly: A Guide to Generating Poor Returns While Investing in Successful Strategies, 2016


Montier, The Psychology of Bear Markets, 2008Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven