• Steven

Geld bijdrukken is niet zinnig

Bijgewerkt: 13 apr 2019In een recente bijdrage stelt een onderzoeker voor om geld bij te drukken om a) groene overheidsinvesteringen te financieren en b) de Europese burger te stimuleren groene aankopen te financieren. Een tijdje terug besprak ik in het artikel Geen exit de nadelige effecten van geld- en kredietcreatie. Geen van deze effecten wordt door de onderzoeker aangehaald.


Vooreerst gaat de bijdrage voorbij aan Cantillon effecten. Nieuw geld verspreidt zich steevast op niet-homogene wijze in de economie. Diegenen die het nieuwe geld als eersten ontvangen, zullen de investeringen kunnen uitvoeren tegen prijzen die nog geen rekening houden met de instroom van het nieuwe geld. Economische spelers die niet actief zijn in de bevoordeelde industrieën worden geconfronteerd met hogere prijzen en bijgevolg lagere reële inkomens. De eerste ontvangers van het nieuwe geld profiteren altijd ten nadele van de achterblijvers. Het feit dat de relatieve verarming pas na geruime tijd zichtbaar wordt, maakt dat geld bijdrukken vaak op bijval van politici kan rekenen. Noot: Richard Cantillon was een tijdgenoot en ‘kennis’ van niemand minder dan John Law. Een uitermate boeiend stukje economische geschiedenis … ook voor asset managers.


Ten tweede rijst het probleem van de selectie van de investeringsprojecten. Nog voor het communisme goed en wel geïnstalleerd was, gaf een beperkt aantal economen correct aan dat het communistisch model resulteert in een inherent corrupte en inefficiënte allocatie van kapitaal met omvangrijke economische verliezen en schaarste alom tot gevolg. Decennialang werd door andere economen waaronder Paul Samuelson voorgehouden dat het communistisch model even efficiënt is in de allocatie van kapitaal als een economisch model gebaseerd op private eigendomsrechten. Private eigendomsrechten impliceren skin in the game, nota bene. Na de implosie van de USSR werd de passage in alle stilte uit het handboek van Samuelson verwijderd. In het kader van de voorgestelde New Deal rijst derhalve de vraag wie de groene projecten zal selecteren.


Ten derde worden in het geval van goedkope kredieten onrendabele investeringen op artificiële wijze gestimuleerd. Gegeven de schijnbaar hogere rendabiliteit van groene investeringsprojecten en gedreven door het winstmotief zullen private ondernemers in navolging van de overheid op de ecologische kar springen. Verlieslatende investeringen in allerhande klimaatprojecten zullen via schuldfinanciering worden opgedreven met gerelateerde activaprijzen die ver boven hun intrinsieke waarde uitstijgen. One day, as always, the whole scheme will come crashing down. Het zal de belastingbetaler zijn die de schade van de faillissementen zal mogen opkuisen.


In de bijdrage wordt op het einde opgemerkt dat de geponeerde inzichten vernieuwend zijn. De voorbije decennia, eeuwen en millennia werden nochtans gekenmerkt door een quasi eindeloze rij van monetaire denkers die zich bij beleidsmakers keer op keer met exact dezelfde ‘oplossing’ als ‘innoverend’ hebben aangediend. In dit verband is het opmerkelijk dat er geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid om de nieuwe geldbiljetten van een tijdsstempel te voorzien.


Kiezen tegen de economische logica is een keuze die elk land of elke regio perfect kan maken. Met een vicieuze cirkel van nationalisaties, prijscontroles en het bijdrukken van geld toont Venezuela de weg. In 2035 betekent dit een verder of volledig economisch gedecimeerd West-Europa. Kiezen voor de economische logica is kiezen voor een economie met sterke en efficiënte instituten waar ondernemers, bedrijfsleiders, werknemers en exacte wetenschappers - allen met skin in the game - de vrijheid krijgen om te werken aan de uitdagingen van vandaag en morgen. Een regressieve versus een progressieve keuze. See you in 2035.


Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven