• Steven

Het DNA van de speculant

Bijgewerkt: 5 jun 2019Common-stock investment as a whole presents a psychological hazard, because stock buyers are subject to human weakness and are prone to talk like investors and to act like speculators.

Benjamin Graham, 1949


Een onbewust, doch vastberaden geloof in zeer hoge lange termijn rendementen

De speculant gaat er onbewust van uit dat het realiseren van zeer hoge lange termijn rendementen realistisch is. Rendementen van 15%-20% per jaar en meer liggen vlot binnen handbereik. In een recente analyse van de rendementen van het investeringsvehikel Berkshire Hathaway tonen Frazzini et al. (2018) aan dat de beursgenoteerde aandelen van Buffett een gemiddeld jaarlijks excesrendement van 12% realiseren over de periode 1980-2017. Dit is gemiddeld 4,5% boven het excesrendement van de aandelenmarkt. Over de periode 1996-2017 realiseren de beursgenoteerde ondernemingen van Berkshire echter geen outperformance meer ten opzichte van de aandelenmarkt. In het licht van deze rendementen van het orakel van Omaha doet de speculant er bijgevolg verstandig aan om enige realiteitszin aan de dag te leggen inzake realiseerbare lange termijn rendementen.

Een geloof in extreem hoge winsten op zeer korte termijn

De speculant zoekt zijn toevlucht tot aandelen waarvan hij gelooft dat deze een extreem hoge winst op zeer korte termijn zullen opleveren. Vaak gaat het om aandelen die onder de radar noteren of ondernemingen in moeilijkheden. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende scenes uit The Wolf of Wall Street in dit verband is zonder meer de telefonische pitch van Aerotyne International. Een rommelonderneming wordt voorgesteld met een vermeend potentieel rendement van +1.000% op korte termijn. Onze speculant verliest echter uit het oog dat de kans op deze extreem hoge pay-off quasi nihil is. In hun studie naar dit type aandelen documenteren Eraker en Ready (2015) extreem negatieve gemiddelde rendementen van -26% op jaarbasis. 25% van de bestudeerde ondernemingen resulteert in een volledig vermogensverlies.


Fascinerende verhalen domineren het beslissingsproces

The Story is The Thing, zo stelt James Montier in Behavioural Investing. De speculant voelt zich inderdaad sterk aangetrokken tot fascinerende verhalen. Fascinerende verhalen hebben doorgaans betrekking op technologische, macro-economische of turn-around thema’s. Eraker en Ready (2015) suggereren dat speculanten dermate veel voldoening vinden in het lezen en het aanhoren van fascinerende beleggingsverhalen dat ze tegelijkertijd bereid zijn negatieve rendementen te aanvaarden. Speculeren als een fors verlieslatende hobby.

ADHD gedrag

De speculant is zeer actief op de financiële markten. Hij bespeelt de ups en downs van de aandelenmarkt op zeer korte termijn. Barber en Odean (2000) documenteren dat de ADHD speculant een samengesteld rendement op jaarbasis realiseert dat 7,1% lager ligt dan dat van de rustige belegger. Een weloverwogen samengestelde (aandelen)portefeuille behoeft dan ook geen frequente wijzigingen. “Incidentally, if his list has been competently selected in the first instance, there should be no need for frequent or large-scale changes.

Beleggen is complex

De speculant gaat er van uit dat succesvol beleggen complex is. Doch éénmaal de complexiteit in kaart gebracht, liggen de procentuele winsten letterlijk voor het rapen. Graham en Buffett zien het anders. “To invest successfully over a lifetime does not require a stratospheric IQ, unusual business insights, or inside information. What's needed is a sound intellectual framework for making decisions and the ability to keep emotions from corroding that framework. [Ben Graham] clearly prescribes the proper framework. You must supply the emotional discipline.

Afstand nemen van bovenstaande kenmerken van speculatief gedrag en de bijhorende ondermaatse tot negatieve rendementen vereist in de eerste plaats afstand nemen van de financiële wereld. “A great deal of the language and literature of Wall Street has the effect, if not the design, of breaking down the fine but essential distinction between the investment and the speculative approach.” Hoe sneller je als particulier afstand neemt van bovenstaand speculatief gedrag, hoe sneller je er in zal slagen een assertieve financiële attitude te ontwikkelen en je vermogen te laten groeien tegen aantrekkelijke en realiseerbare in plaats van utopische, doch nooit te realiseren rendementen.


Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven