• Steven

Richting een tijdloos raamwerk voor intelligente vermogensbegeleiding

Bijgewerkt: 13 apr 2019“Through all its vicissitudes and casualties, as earth-shaking as they were unforeseen, it remained true that sound investment principles produced generally sound results. We must act on the assumption that they will continue to do so.

Benjamin Graham, 1949


In de praktijk stellen we vast dat menig belegger het moeilijk vindt om op een rationele manier om te gaan met aandelenbeleggingen. Voor menig belegger blijken de tijdloze intelligente beleggingsprincipes, waar Benjamin Graham in bovenstaande quote naar verwijst, een groot vraagteken. Indien je echter niet op een rationele manier weet om te gaan met aandelenbeleggingen, liggen ondermaatse rendementen in het verschiet – ongeacht het type van begeleiding waar je als belegger voor kiest. In deze bijdrage identificeren we enkele belangrijke obstakels binnen de huidige financiële setting die een tijdloos raamwerk voor intelligente vermogensbegeleiding in de weg (kunnen) staan.


Geen of beperkte objectieve kennisoverdracht via traditionele beleggersprofielen

Sinds MIFID I zijn financiële instellingen verplicht om een beleggersprofiel op te maken. Financiële instellingen moeten nagaan of je genoeg kennis en ervaring hebt met beleggingsproducten. Ze mogen je als belegger enkel producten aanbieden die rekening houden met die kennis en ervaring. Vanuit de optiek van informatieverstrekking vormt de regelgeving op deze manier een absolute ondergrens. In geen enkele andere sector zal een consument zich bij het aanschaffen van een product of een dienst tevreden stellen met het louter toetsen van zijn of haar kennis en/of een minimalistische omschrijving van de dienstverlening. In elke andere sector vereist de consument de overdracht van enige objectieve kennis omtrent de (technische) kenmerken en het functioneren van het product of de dienst vanwege de producent of de verkoper. Bij de eerste ontmoeting hebben beleggers bijgevolg recht op het opstellen van een beleggersprofiel waarin objectieve kennisoverdracht omtrent beleggingen centraal staat. Deze kennisoverdracht vereist onder meer de introductie van een intelligente en empirisch onderbouwde visie op het concept 'risico'.


Voortdurende innovaties

“The world of investing can be a jungle.” Zo luidt de eerste zin in de film The Wolf of Wall Street. De beleggingswereld wordt inderdaad gekenmerkt door een jungle van voortdurende innovaties. Particuliere beleggers krijgen de indruk dat performante beleggingsresultaten in belangrijke mate afhangen van het correct anticiperen van de laatste trends of … hypes. Na verloop van tijd zijn echter noch het bos, noch de bomen zichtbaar voor de gemiddelde belegger. Het enige wat rest is een context van twijfels en verwarringen. Allerminst een context om intelligente beleggingsbeslissingen te ondersteunen.


De belangen van de bank versus het belang van de cliënt

Financiële innovaties dienen vaak uitsluitend het commercieel doel van de bank. Een recente studie bevestigt in dit opzicht wat vele beleggers intuïtief aanvoelen. De studie toont aan dat de financiële adviseurs van de bestudeerde bank steevast opteerden voor de maximalisatie van de winst van de bank ten koste van het rendement voor cliënten. Zo stellen de onderzoekers onder meer vast dat de winstgevendheid voor de bank op door de bank geadviseerde posities significant hoger ligt in vergelijking met zelfstandig door de cliënt uitgevoerde verrichtingen.


Principaal-agent probleem in discretionair beheer

Beleggers zonder enige kennis van zaken hebben de mogelijkheid om dankzij de optie van discretionair beheer het beheer van hun vermogen volledig over te laten aan een bank of een vermogensbeheerder. Probleem opgelost? We vrezen er voor. Indien de financieel adviseur (de agent) weet dat de cliënt (de principaal) onvoldoende kennis heeft om op een rationele manier om te gaan met beleggingen, zal het beheer steeds een functie zijn van de emoties van de cliënt. Immers, de financieel adviseur wenst op korte termijn zijn job/cliënt te behouden en zal hierdoor niet durven in te gaan tegen de korte termijn emoties van de cliënt. Emoties zijn echter zelden of nooit een goede raadgever bij financiële beslissingen.


Subjectieve verwarring omtrent objectieve kennis

Vaak stellen we vast dat een onderneming met een goed imago of waarvan gezegd wordt dat het een ‘goede’ onderneming is, door beleggers gelijk gesteld wordt met een veilige belegging, zijnde een onderneming met een laag waarderingsrisico en een laag kredietrisico. Op het vlak van waardering kunnen er tot op zekere hoogte discussies gevoerd worden. Op het vlak van kredietrisico/fundamentele sterkte zien we zeer weinig ruimte voor discussie. Een onderneming met een eigen vermogen van bijvoorbeeld 2% valt ver buiten de categorie van fundamenteel sterke ondernemingen. Nochtans merken we in gesprekken met beleggers dat de desbetreffende onderneming tot op de dag van vandaag nog steeds gepercipieerd wordt als een fundamenteel sterke onderneming. Subjectieve verwarring omtrent objectieve kennis.


Basis financiële geletterdheid versus een assertieve financiële attitude

De opbouw van financiële kennis verloopt doorgaans in drie fasen: een basis financiële geletterdheid, financiële technieken en een (assertieve) financiële attitude. Er wordt algemeen aangenomen dat een basis financiële geletterdheid - wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie - voor particuliere beleggers volstaat. We tend to disagree. Financiële geletterdheid is een noodzakelijke maar absoluut geen voldoende voorwaarde voor de ontwikkeling van een assertieve financiële attitude. Zoals Benjamin Graham correct aangeeft in The Intelligent Investor is intelligent beleggen een kwestie van de juiste mentale benadering. En deze mentale benadering is uitsluitend mogelijk indien je als belegger over de relevante historische en psychologische kennis beschikt.


Eénmaal de belangrijkste hinderpalen geïdentificeerd, kunnen we in een tweede stap met de vereiste historische, psychologische en empirische kennis een tijdloos raamwerk voor succesvolle vermogensbegeleiding voor lange termijn beleggers uitwerken. We will keep you posted!

Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven