• Steven

Van (een beetje) financiële geschiedenis naar een assertieve financiële attitude

Bijgewerkt: 13 apr 2019


"One thing badly needed by investors – and a quality they rarely seem to have – is a sense of financial history.

Benjamin Graham, 1949


In ons kwartaalrapport van Q4 2018 staat financiële vorming centraal. Via financiële adviseurs vernamen we bij aanvang van het vierde kwartaal 2018 dat er bij menig belegger ongerustheid ontstond omtrent de negatieve rendementen op de beheerde portefeuilles. Verrassend en dan ook weer niet.


In het kader van de MIFID regelgeving zijn financiële instellingen verplicht om een risicoprofiel voor elke belegger op te stellen. Vanuit een reglementair kader dat zich tot doel stelt beleggers grondig te informeren zou men mogen verwachten dat beleggers zich bewust zijn van het feit dat jaren met negatieve nominale en/of reële rendementen in één of meerdere activaklassen in eenzelfde jaar tot de mogelijkheden behoren. Deze en andere bewustwording start met het communiceren en het kaderen van de historiek van de rendementen van de voornaamste activaklassen in diverse landen en/of regio’s … een beetje financiële geschiedenis met andere woorden.


Bij hun communicatie naar beleggers zouden financiële adviseurs (binnen MIFID) oog kunnen hebben voor de (extreem) positieve én negatieve rendementen, de korte termijn en de lange termijn rendementen, de nominale en de reële rendementen én de voorafgaande risico’s of de afwezigheid van risico’s. Hierdoor verwerft de cliënt ten minste een minimalistisch historisch referentiekader en inzicht in de risico’s en de rendementen van de diverse activaklassen. Als cliënt word je bewust van het feit dat mindere jaren – zelfs mindere opeenvolgende jaren – integraal deel uitmaken van het historische traject en bijgevolg met grote waarschijnlijkheid ook van het toekomstige traject van financiële activaklassen. Je zal tot het besef komen dat activaklassen die op korte termijn zorgen voor nominale stabiliteit in de portefeuille op lange termijn de koopkracht van je vermogen sterk kunnen aantasten. Je zal inzien dat naast koersschommelingen er ook rekening gehouden dient te worden met andere dimensies van risico. De historische bewustwording zal je als cliënt in staat stellen om “en cours de route” korte termijn rendementen op een meer rationele wijze te kaderen. En zo veel meer.


Een goed en tegelijkertijd uitermate boeiend vertrekpunt richting een meer assertieve financiële attitude betreffen de meest turbulente perioden uit de financiële geschiedenis. Samen met je financieel adviseur overloop je de prestaties van de diverse activaklassen voor, tijdens en na deze perioden, de voorafgaande risico's en hoe je als belegger ex ante te positioneren om deze perioden zonder permanente of lange termijn vermogensverliezen door te komen.


In de lente van 2019 organiseer ik hieromtrent een seminarie aan de KU Leuven.


Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.

0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven