• Steven

Voor wie werkt uw financieel adviseur? Voor de bank of voor u als belegger?

Bijgewerkt: 13 apr 2019


Op deze vraag biedt de studie Financial Advice and Bank Profits bij een grote Zwitserse retail bank een verhelderend antwoord. De studie is gemotiveerd door het inzicht dat financiële adviseurs bij banken met een belangenconflict geconfronteerd worden. Enerzijds wensen ze hun cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verlenen van beleggingsadvies en streven ze naar het maximaliseren van het rendement van hun cliënten gegeven het ‘risico’profiel van de cliënt. Anderzijds worden ze verwacht bij te dragen tot de winst van de bank, zijn hun bonussen functie van de commissies die ze voor de bank genereren en hebben hun commerciële resultaten een belangrijke impact op hun verdere loopbaan.


De studie toont aan dat in dit spanningsveld de financiële adviseurs kiezen voor de maximalisatie van de winst van de bank ten koste van het rendement voor cliënten.


Drie belangrijke bevindingen.


1) Financiële verrichtingen die uitgevoerd worden op basis van het advies van de financieel adviseur zijn beduidend winstgevender voor de bank dan onafhankelijk door de cliënt uitgevoerde verrichtingen. De winstgevendheid van de verrichtingen uitgevoerd op basis van advies ligt meer dan 50% hoger. Indien de bank het beheer van de portefeuille van de cliënt overneemt, stijgt de winstgevendheid van de bank met 80%.


2) De financieel adviseurs bevelen voornamelijk de beleggingsfondsen en de gestructureerde producten van de bank aan, zijnde de beleggingsproducten waar de bank de grootste marges op realiseert. In verband met gestructureerde producten wijst een voorgaande studie op het feit dat deze producten met een overwaardering van 8% aan cliënten verkocht worden. De onderzoekers stellen tevens vast dat het aantal wijzigingen in de portefeuilles significant toeneemt nadat cliënten het beheer van hun portefeuille overdragen aan de bank.


3) Uiteraard is het perfect mogelijk dat de geadviseerde bancaire producten zowel de winst van de bank als het rendement na kosten voor de cliënten verhogen of maximaliseren. Dit blijkt niet het geval te zijn. Zowel bij de geadviseerde verrichtingen als bij de volledig door de bank beheerde portefeuilles liggen de rendementen van cliënten significant lager in vergelijking met de rendementen van de voorheen onafhankelijke cliënten.


De studie concludeert dat financiële adviseurs de belangen van de bank laten primeren op de cliëntenbelangen. Bijkomende stappen dienen volgens de onderzoekers genomen te worden teneinde de belangen van financieel adviseur en belegger gelijk te schakelen.


Bovenstaande bevindingen komen uiteraard sterk overeen met de anekdotische ervaringen van talloze beleggers. Bij Pure Value Capital zien we regelmatig fact sheets van fondsen gekenmerkt door een combinatie van instapkosten, uitstapkosten, beheerskosten, beheersvergoedingen, bewaarkosten, verkoopvergoedingen en prestatiegebonden vergoedingen voorbijkomen.


Het kan anders…


Bij het uittekenen van het totaalconcept van Pure Value Capital hebben we uitdrukkelijk gestreefd naar een vergoedingsstructuur waarbij de belangen van onze beleggers en beheerder perfect parallel lopen, een aspect waar we in het verleden reeds meermaals op gewezen hebben. Dit resulteerde in een structuur bestaande uit 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding en 0% uitstapkosten en een performance fee mét high water-mark. Pure Value Capital genereert als beheerder van uw vermogen uitsluitend inkomsten op voorwaarde dat onze beleggers consistent sterke lange termijn rendementen op hun beheerde vermogen realiseren. Het weze gezegd dat in onze presentaties beleggers zeer vaak positief verrast zijn op dit vlak.


Over de periode oktober 2016 – september 2018 realiseerde Pure Value Capital een rendement van +17% voor beleggers.

Wie?

PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit zijn de beheerders van Pure Value Capital. Als experten in beleggingspsychologie begeleiden Steven en Christophe u en uw familie bij de intelligente allocatie van uw vermogen in aandelen.0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven