top of page

Experten in fundamenteel VEILIG beleggen (+66.10%)

Van angst en stress naar rust en succes

Door menig belegger worden aandelen als risicovol en irrationeel beschouwd. Nochtans bieden aandelen als activaklasse op lange termijn zonder meer de hoogste rendementen, vaak hogere rendementen dan vastgoed. De rendementen van obligaties en spaarrekeningen blijven ver achterwege. De best beschikbare lange termijn studie op dit vlak toont aan dat vanaf 1950 wereldwijde aandelen na inflatie een gemiddeld jaarlijks reëel rendement, dus na correctie voor inflatie, van 8,19% realiseren.

Reeds in 2007, nog voor de start van de bankencrisis, beslisten Christophe en Steven om een wereldwijde strategie uit te tekenen die beleggers toelaat om zonder enige vorm van angst of stress te beleggen in aandelen. Hierbij lieten ze zich met name inspireren door de inzichten van Benjamin Graham, de grondlegger van waardebeleggen en fundamentele analyse. Vrij snel werden de eerste bouwstenen gelegd van een fundamenteel veilige beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in bedrijven met kerngezonde balansen, stabiele en hoge rendementen en dit bij zeer aantrekkelijke waarderingen. Een strategie die elke crisis zonder meer doorstaat.

Na diverse jaren van onderzoek en het beleggen van de eigen middelen in deze fundamenteel veilige strategie werd in 2016 besloten om de strategie open te stellen voor andere beleggers. Pure Value Capital was geboren.

Wenst u als belegger in alle rust te genieten van de hoge lange termijn rendementen die aandelen als activaklasse te bieden hebben? In dat geval is Pure Value Capital als expert in fundamenteel veilig beleggen zonder meer de uitstekende keuze. Als één van de weinige fondsbeheerders in België (interview met Trends) wordt er bovendien 0% instapkosten, 0% uitstapkosten en 0% beheersvergoeding in rekening gebracht. Er is uitsluitend sprake van een prestatievergoeding bij consistent sterke resultaten.

Fundamenten

Een fundamenteel veilige portefeuille voor uw vermogen

01

Waardering

De waardering van de aandelen in de Pure Value portefeuille diepgaand onder de loep genomen. Dankzij deze focus vermijden we ondernemingen die noteren tegen te hoge waarderingen. Tevens oriënteren we de portefeuille richting markten en sectoren met het grootste stijgingspotentieel.

02

Solide fundamenten

Uw vermogen wordt belegd in een portefeuille met solide fundamenten. De gemiddelde onderneming heeft een solvabiliteit van +60 procent, weinig tot geen financiële schulden en beschikt over +15 procent liquide middelen. Als belegger kan u op beide oren slapen tijdens een beurscrisis.

03

Sterke track-record

De ondernemingen in de Pure Value portefeuille realiseren systematisch solide en stabiele bedrijfsresultaten. Bedrijven met onvoorspelbare en uitermate volatiele resultaten over de voorbije jaren laten we links liggen. Een bijkomende factor die bijdraagt tot de gemoedsrust van onze beleggers in volatiele en onzekere beurstijden.

04

Gediversifieerd

Via een belegging in Pure Value Capital wordt uw vermogen gespreid over de drie belangrijkste geografische regio's (Amerika, Europa en Azië). Onze beleggers zijn tevens gediversifieerd over sectoren enerzijds en small, mid en large cap waarden anderzijds.

Blijf op de hoogte van onze presentaties omtrent fundamenteel veilig beleggen.

Graag tot binnenkort!

Investment can be grounded largely on the time-tested principle of insurance – which combines an adequate safety factor in each individual commitment with a wide diversification of risk.

Benjamin Graham, 1949

DSY_0023.jpg

Pure Value Capital wordt beheerd door Dr. Steven De Klerck en Christophe De wit.

Steven De Klerck (1980) behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA) op het domein van waardebeleggen en fundamentele analyse. Van 2014 tot 2020 was Steven verbonden als professor Ondernemingsfinanciering aan de KU Leuven. Steven doceert het vak Expert in Beleggen aan de Arteveldehogeschool en is bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers. Connecteer via Linkedin.

Christophe De Wit (1964) behaalde een Master in Handelswetenschappen (Ichec-Cergeco). Sinds 2007 is hij Director bij Saffelberg Investments. Voorheen was hij actief als Managing Director bij Arinso België en Executive Vice President Business Development & Strategic Alliances bij NorthgateArinso. Tot 1996 was Christophe Director of Sales & Marketing bij Dell België, waar hij tevens mee aan de wieg stond. Connecteer via Linkedin.

Download onze meest recente fact sheet: 29 maart 2024

 

Download onze prospectus.

Inschrijven via het inschrijvingsformulier.

 

Contacteer Christophe en Steven voor  al uw vragen.

Pure Value Capital is geregistreerd bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

Toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende disclaimer.

bottom of page