top of page

Fundamenteel veilig beleggen (+47.47%)
0% instap, 0% uitstap, 0% beheer, 0% prestatievergoeding tot HWM

Een bewuste keuze voor fundamenteel veilige aandelen

Bij Pure Value Capital opteren we voor de praktijk van het fundamenteel veilig beleggen. 

Een fundamenteel veilige aandelenportefeuille resulteert op lange termijn in een maximale bescherming van uw reële vermogen enerzijds en sterke lange termijn rendementen anderzijds. 

Fundamenten

Een ijzersterke portefeuille voor uw vermogen

01

Waardering

De aandelen in de Pure Value portefeuille worden geanalyseerd op diverse waardecriteria. Dankzij deze focus vermijden we ondernemingen die noteren tegen te hoge waarderingen. Tevens oriënteren we de portefeuille richting markten en sectoren met het grootste stijgingspotentieel.

02

Solide fundamenten

Uw vermogen wordt belegd in een portefeuille met solide fundamenten. De gemiddelde onderneming heeft een solvabiliteit van +60 procent, weinig tot geen financiële schulden en beschikt over +15 procent liquide middelen. Als belegger kan u op beide oren slapen tijdens een beurscrisis.

03

Sterke track-record

De ondernemingen in de Pure Value portefeuille realiseren systematisch solide en stabiele bedrijfsresultaten. Bedrijven met onvoorspelbare en uitermate volatiele resultaten laten we links liggen. Een bijkomende factor die bijdraagt tot de gemoedsrust van onze beleggers in volatiele en onzekere beurstijden.

04

Gediversifieerd

Via een belegging in Pure Value Capital wordt uw vermogen gespreid over de drie belangrijkste geografische regio's (Amerika, Europa en Azië). Onze beleggers zijn tevens gediversifieerd over sectoren enerzijds en small, mid en large cap waarden anderzijds.

Investment can be grounded largely on the time-tested principle of insurance – which combines an adequate safety factor in each individual commitment with a wide diversification of risk.

Benjamin Graham, 1949

DSY_0023.jpg

Pure Value Capital wordt beheerd door Dr. Steven De Klerck en Christophe De wit.

Steven De Klerck (1980) behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UA) op het domein van waardebeleggen en fundamentele analyse. Steven doceert het vak Expert in Beleggen aan de Arteveldehogeschool en is bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers. Connecteer via Linkedin.

Christophe De Wit (1964) behaalde een Master in Handelswetenschappen (Ichec-Cergeco). Sinds 2007 is hij Director bij Saffelberg Investments. Voorheen was hij actief als Managing Director bij Arinso België en Executive Vice President Business Development & Strategic Alliances bij NorthgateArinso. Tot 1996 was Christophe Director of Sales & Marketing bij Dell België, waar hij tevens mee aan de wieg stond. Connecteer via Linkedin.

Download onze meest recente fact sheet: 31 december 2022

Download onze prospectus.

Inschrijven via het inschrijvingsformulier.

 

Contacteer Christophe en Steven voor  al uw vragen.

Pure Value Capital is geregistreerd bij de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

Toegang tot en het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende disclaimer.

bottom of page