"Rendabel beleggen (+55,4%)  in fundamenteel veilige aandelen

0% instap, 0% uitstap, 0% beheer, 0% prestatievergoeding tot HWM

Pure Value Capital beheert een fundamenteel veilig aandelenfonds. Onze fundamenteel veilige focus resulteert in academisch onderbouwde sterke lange termijn rendementen en maximale bescherming van uw reële vermogen. Pure Value Capital staat uitsluitend open voor goed geïnformeerde beleggers.

Waarde

 

Onze portefeuille wordt gekenmerkt door een sterke waardefocus. Dankzij deze focus vermijden we  ondernemingen die noteren tegen te hoge waarderingen. Tevens oriënteren we de portefeuille richting markten en sectoren met het grootste stijgingspotentieel. Begin juli 2021 bedraagt de koers-boekwaarde van de portefeuille 0,67.

Solide fundamenten

 

Alle ondernemingen vormen samen een aandelenportefeuille met solide fundamenten. Fundamenten worden gekwantificeerd in termen van traditionele criteria zoals solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid. Begin juli 2021 bedraagt de solvabiliteit op portefeuilleniveau 58 procent. De nettoschulden ten opzichte van het eigen vermogen liggen onder de 8 procent.

Wereldwijd

 

Onze portefeuille is steevast belegd in de drie belangrijkste geografische regio’s (Amerika, Europa en Azië), is gediversifieerd over sectoren en is gespreid over kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Bij de spreiding van de portefeuille wordt er geen rekening gehouden met de samenstelling van traditionele indexen zoals de MSCI World.

Beleggers in Pure Value Capital genieten van 0% instapkosten, 0% beheersvergoeding én 0% uitstapkosten. Uitsluitend een prestatiegebonden vergoeding wordt in rekening gebracht. Deze bedraagt 20% boven een jaarlijks minimumrendement van 4% met high-watermark. Dankzij deze feestructuur lopen de belangen van Pure Value Capital en deze van onze beleggers perfect parallel. Uniek in België. We verwijzen naar onze prospectus en inschrijvingsprocedure en/of de contactgegevens van PROF. DR. Steven De Klerck en Christophe De Wit voor bijkomende informatie.
Benjamin Graham
Grondlegger van fundamenteel veilig beleggen

 

"By far the best book on investing ever written." Met deze quote omschreef Warren Buffett de inzichten van Benjamin Graham (1949) in The Intelligent Investor. In dit werk ontwikkelt Graham de psychologische fundamenten onderliggende de praktijk van het fundamenteel veilig beleggen. Tal van inzichten uit The Intelligent Investor worden toegepast binnen Pure Value Capital.

 

 

Investment can be grounded largely on the time-tested principle of insurance – which combines an adequate safety factor in each individual commitment with a wide diversification of risk.

 

He, the investor, must deal in values, not in price movements.

Benjamin Graham, The Intelligent Investor, 1949

 

 

 

Pure Value Capital communiceert in termen van waarderingen. Inschrijven op onze updates kan via onderstaand invulformulier. 4 x per jaar ontvangt u de waardering van onze modelportefeuille en de aandelenwaarderingen in 30 landen aan de hand van ons waarderingsmodel. Op deze manier mist u geen enkele instapopportuniteit bij lage waarderingen en hoge toekomstige rendementen. Download verder hier onze recente research paper The Origins of Value Investing Revisited.

Je bericht is goed verzonden!