top of page
Key Speaker

Coach/Cursus
"Expert in Beleggen"

1.

De belangrijkste componenten van het vermogen van de Belgen

2.

Historische rendementen en risico's van de belangrijkste activaklassen

3.

Beleggen in fysiek vastgoed (Gunther De Wilde)

4.

Beleggen in beursgenoteerd vastgoed (Gert De Mesure)

5.

Passief versus actief beleggen in aandelen, analyse van beleggingsfondsen

6.

Aandelenstijlen en basis fundamentele analyse

7.

Goud als bescherming tegen fiscaal-monetaire chaos? Inzichten van de Oostenrijkse Economische School

8.

Obligaties, een vergeten activaklasse

9.

De juiste psychologische benadering

10.

Samenstelling en opvolging van meerdere gediversifieerde vermogensportefeuilles

Over de voorbije jaren ontwikkelden we een reeks van inzichten die particulieren/beleggers op volledig zelfstandige wijze in staat stelt een gediversifieerde portefeuille samen te stellen en op te volgen ... en dit met minimale inspanningen. Vanaf academiejaar 2021-2022 worden deze inzichten gedoceerd in het vak Expert in Beleggen binnen de opleiding Bedrijfsmanagement Financiën-Verzekeringen aan de Arteveldehogeschool. In academiejaar 2022-2023 werd de cursus voor de eerste maal opengesteld voor de leden van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en externe geïnteresseerden. De feedback van de deelnemers werd gebruikt om diverse aanpassingen aan het programma aan te brengen zodat beleggers naar de toekomst toe nog beter gewapend zijn bij het zelfstandig beheer van hun beleggingen. De hieronder in het vet aangeduide inzichten zullen in belangrijke mate herwerkt worden in de 2de editie van Expert in Beleggen. De andere inzichten zullen kleinere doch relevante wijzigingen ondergaan.

De reeks van inzichten vertrekt vanuit de samenstelling van het vermogen van de Belgische gezinnen. Uit recente cijfers van een grootbank leren we dat vastgoed en cash de belangrijkste componenten van het vermogen van de Belgen zijn. Pensioen- en levensverzekeringen, niet-beursgenoteerde aandelen en beveks komen op respectievelijk plaats drie tot en met vijf. Individuele beursgenoteerde aandelen maken 5% uit van het vermogen van de Belgen. (Inzicht 1)

Voor de belangrijkste activaklassen is het bijgevolg relevant om een blik te werpen op de historische reële rendementen en de bijhorende korte en lange termijn risico's. Deze inzichten zijn voor elke belegger cruciaal bij de vorming van een realistisch verwachtingspatroon omtrent toekomstige te realiseren rendementen, zowel op korte als op lange termijn. (Inzicht 2)

In de daaropvolgende inzichten worden de verschillende activaklassen - fysiek vastgoed, beursgenoteerd vastgoed, aandelen, goud en obligaties - grondiger bekeken.

Meer en meer beleggers zoeken hun toevlucht tot de vastgoedmarkt teneinde een periodieke inkomensstroom te realiseren. In termen van beleggen in fysiek vastgoed besteden de experten in vastgoed aandacht aan aspecten zoals ligging en staat van het vastgoed, het inkopen van vastgoedpanden onder marktwaarde, de financiering van de aankoop waaronder het samenstellen van een bankdossier, het in kaart brengen van het te verwachten rendement en de selectie/het omgaan met huurders. Deze inzichten omtrent beleggen in fysiek vastgoed worden verzorgd door Gunther De Wilde. (Inzicht 3)

 

Naast beleggen in fysiek vastgoed beschikken beleggers ook over de mogelijkheid om indirect te beleggen in vastgoed via de beurs. Vertrekkende vanuit zijn meest recente boek, introduceert Gert De Mesure de belegger in beursgenoteerd vastgoed in België en in het buitenland. Na een introductie tot het GVV-statuut komen respectievelijk aan bod: de groeidrijvers van GVV's, de huidige marktrisico's, de waarderingen van de vennootschappen en een individuele analyse van diverse binnenlandse en buitenlandse GVV's. (Inzicht 4)

Voor aandelenbeleggingen bespreken we het onderscheid tussen actief en passief beleggen, zoomen we in op de analyse en selectie van  beleggingsfondsen en maken we een onderscheid tussen verschillende soorten aandelenstijlen. In het bijzonder gaan we dieper in op de dimensies van fundamenteel veilig beleggen. Download hier een introductiepresentatie.  Hierbij wordt gefocust op het praktisch identificeren van aandelen die goedkoop noteren in de markt, beschikken over een solide financiële positie en systematisch sterke en hoge bedrijfsresultaten realiseren. ETFs die beleggen in bepaalde aandelenstijlen mogelijk maken, komen uiteraard ook aan bod. (Inzichten 5 en 6)

We zijn er van overtuigd dat studenten/beleggers ook enige notie dienen te hebben omtrent de huidige fiscaal-monetaire omgeving. De voorbije decennia werden gekenmerkt door een ware schuldexplosie, een explosie waarvoor centrale banken en overheden in hoofdzaak verantwoordelijk zijn. Op basis van de inzichten van met name de Oostenrijkse Economische School stellen we ons als beleggers de vraag of goud als bescherming kan fungeren tegen nakende (?) fiscaal-monetaire chaos. In dit inzicht nemen we tevens de argumenten van voor- en tegenstanders van Bitcoin, "het digitale goud",  in ogenschouw. (Inzicht 7)

Een laatste activaklassa die aan bod komt, betreft obligaties. De basiskenmerken van obligaties, de soorten obligaties en hun kenmerken, de werking van obligatiefondsen en diverse individuele opportuniteiten in obligaties passeren de revue. (Inzicht 8)

Vooraleer een belegger een individuele portefeuille samenstelt, dient enig inzicht verworven te worden in de psychologische aspecten van beleggen. Het samenstellen van een vermogensportefeuille is één aspect. Er voor zorgen dat deze portefeuille in de komende jaren op de rails blijft, is een minstens even grote uitdaging. Bijgevolg bespreken we in een volgend inzicht met welke psychologische uitdagingen beleggers geconfronteerd worden en reiken we oplossingen aan. (Inzicht 9)

In een laatste inzicht bekijken we een ruime waaier van relevante beleggingsinstrumenten en -producten, waarmee ter illustratie en als inspiratie diverse gediversifieerde portefeuilles worden samengesteld. (Inzicht 10)

Voor meer informatie omtrent het programma Expert in Beleggen kan u contact opnemen met Steven via steven.de.klerck@purevaluecapital.com.

Image by Rita Morais
bottom of page