top of page
Key Speaker

Coach/Cursus
"Expert in Beleggen"

1.

De belangrijkste componenten van het vermogen van de Belgen

2.

Historische rendementen en risico's van de belangrijkste activaklassen

3.

Beleggen in vastgoed, fysiek en beursgenoteerd

4.

Aandelenstijlen, met focus op fundamenteel veilige aandelen en dividendaandelen

5.

De wereld van private equity

6.

Goud als bescherming tegen fiscaal-monetaire chaos?

7.

De juiste psychologische benadering

8.

Overzicht van beleggingsinstrumenten

9.

Samenstelling en opvolging van een individuele vermogensportefeuille

Over de voorbije jaren ontwikkelden we een reeks van inzichten (zie sidebar) die beleggers in staat stelt een gediversifieerde portefeuille samen te stellen en op te volgen. Vanaf academiejaar 2021-2022 zullen deze inzichten, aangevuld met de kennis en de ervaring van beleggingsexperten, gedoceerd worden binnen de opleiding Bedrijfsmanagement Financiën-Verzekeringen aan de Arteveldehogeschool.

De reeks van inzichten vertrekt vanuit de samenstelling van het vermogen van de Belgische gezinnen. Uit recente cijfers van een grootbank leren we dat vastgoed en cash de belangrijkste componenten van het vermogen van de Belgen zijn. Pensioen- en levensverzekeringen, niet-beursgenoteerde aandelen en beveks komen op respectievelijk plaats drie tot en met vijf. Individuele beursgenoteerde aandelen maken 5% uit van het vermogen van de Belgen.

Voor de belangrijkste activaklassen is het bijgevolg relevant om een blik te werpen op de historische reële rendementen en de bijhorende korte en lange termijn risico's. Deze inzichten zijn voor elke particuliere belegger noodzakelijk bij de vorming van een realistisch verwachtingspatroon omtrent toekomstige te realiseren rendementen.

In de daaropvolgende vier inzichten worden de verschillende activaklassen - vastgoed, beursgenoteerde aandelen, private equity en goud - grondiger bekeken.

Meer en meer beleggers zoeken hun toevlucht tot de vastgoedmarkt teneinde een periodieke inkomensstroom te realiseren. In termen van beleggen in fysiek vastgoed besteden de experten in vastgoed aandacht aan aspecten zoals ligging en staat van het vastgoed, het inkopen van vastgoedpanden onder marktwaarde, de financiering van de aankoop waaronder het samenstellen van een bankdossier, het in kaart brengen van het te verwachten rendement en de selectie/het omgaan met huurders. Naast beleggen in fysiek vastgoed beschikken beleggers ook over de mogelijkheid om indirect te beleggen in vastgoed via vastgoedfondsen (GVV's).

Voor aandelenbeleggingen maken we een onderscheid tussen verschillende soorten stijlen: waarde, kwaliteit, lage volatiliteit, momentum,... . In het bijzonder besteden we aandacht aan fundamenteel veilige strategieën. Hierbij wordt  gefocust op het identificeren van aandelen die goedkoop noteren in de markt, beschikken over een solide financiële positie en systematisch sterke bedrijfsresultaten realiseren. Voor beleggers die een permanente kasinstroom wensen te realiseren, onderscheiden we binnen de groep van fundamenteel veilige ondernemingen de dividendaandelen.

In de inzichten omtrent private equity behandelen we de verschillende mogelijkheden voor beleggers om te investeren in niet-beursgenoteerde ondernemingen. In het bijzonder gaan we dieper in op bancaire fondsen en beursgenoteerde ondernemingen die beleggers deze mogelijkheid bieden.

We zijn er van overtuigd dat studenten/beleggers ook enige notie dienen te hebben omtrent de huidige fiscaal-monetaire omgeving. De voorbije decennia werden gekenmerkt door een ware schuldexplosie, een explosie waarvoor centrale banken en overheden in hoofdzaak verantwoordelijk zijn. Op basis van economische inzichten stellen we ons als beleggers de vraag of goud als bescherming kan fungeren tegen nakende (?) fiscaal-monetaire chaos.

Vooraleer een belegger een individuele vermogensportefeuille samenstelt, dient enig inzicht verworven te worden in de psychologische aspecten van beleggen. Het samenstellen van een vermogensportefeuille is één aspect. Er voor zorgen dat deze portefeuille in de komende jaren op de rails blijft, is een minstens even grote uitdaging. Bijgevolg bespreken we in een volgend inzicht met welke psychologische uitdagingen beleggers geconfronteerd worden en reiken we oplossingen aan.

In een voorlaatste inzicht bekijken we een ruime waaier van relevante beleggingsinstrumenten en -producten. Zowel passieve als actieve beleggingen komen aan bod.

In een laatste inzicht/stap worden alle voorgaande inzichten gecombineerd om te komen tot een individuele vermogensportefeuille.

Vanaf academiejaar 2021-2022 zullen bovenstaande inzichten gedoceerd worden binnen de opleiding Bedrijfsmanagement Financiën-Verzekeringen aan de Arteveldehogeschool. Vanaf academiejaar 2022-2023 zal het vak opengesteld worden voor de leden van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) en externe geïnteresseerden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Steven via steven.de.klerck@purevaluecapital.com.

Image by Rita Morais
bottom of page